ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
.

 

        "Trzeba dzieciom dać serce, 

                               piękno i uśmiech,

         aby uczyły się kochać ludzi 

                     i wszystko, co je otacza”...  

                                                                                                                 Maria Kownacka

Motto życiowe Marii Kownackiej, które towarzyszyło jej życiu i twórczości dziś jest przewodnim celem naszej codziennej pracy w szkole i poza nią.

            Nasza szkoła nosi imię Marii Kownackiej, pisarki i pedagoga, która całe swoje życie poświeciła polskim dzieciom. Była wielkim ich przyjacielem nie tylko w twórczości literackiej, ale również   
w życiu codziennym.
  Wybierając patrona, kierowaliśmy się jej charakterem  oraz  osobowością. Przykład życia i postępowania tej pisarki jest wzorem do naśladowania. Daje uczniom, nauczycielom, rodzicom poczucie dumy i trafia do ich serc i umysłów.
  Pragniemy wiec realizować w pracy szkoły wartości ponadczasowe zawarte 
w utworach Marii Kownackiej.

  Maria Kownacka urodziła się 12 września 1894 r. w miejscowości Słup koło Kutna na Ziemi Płockiej. Wcześnie osierocona przez matkę, dzieciństwo przeżyła w ciężkich warunkach na wsi. Ukończyła ,jednak gimnazjum w Warszawie. 
W latach 1912—1919 pracowała jako nauczycielka w wiejskich szkołach, między innymi w majątku Krzywda na Podlasiu, gdzie zorganizowała szkołę. Po siedmiu latach musiała przerwać pracę z powodu choroby krtani. Wyjechała z Krzywdy do Warszawy, gdzie zamieszkała na stałe.
  Maria Kownacka debiutowała w roku 1919 na łamach Płomyczka i Płomyka opowiadaniami pisanymi dla swoich uczniów szkoły w Krzywdzie. W 1931 Płomyczek zaczął drukować po raz pierwszy Plastusiowy Pamiętnik. Ten cykl opowieści z życia pierwszej klasy napisała Maria Kownacka na zamówienie ówczesnej redaktorki Janiny Porazińskiej.
  W pierwszych latach okupacji pisarka przebywała na wsi i brała udział
w tajnym nauczaniu. W 1944 r. wróciła do Warszawy, gdzie przeżyła na Żoliborzu całe powstanie. W czasie niemieckiej okupacji współredagowała czasopisma dla dzieci Jawnutka i Dziennik dziecięcy.
  W 1950 przeszła na emeryturę i cały czas poświęciła pracy literackiej. Dorobek literacki obejmuje ponad 200 pozycji, w tym utwory sceniczne, powieści, opowiadania, zbiory wierszy i baśni. Do najbardziej znanych książek należą Plastusiowy pamiętnik, Rogaś z Doliny Roztoki, Szkoła nad obłokami, Kajtkowe przygody, Dzieci z Leszczynowej Górki.
  Dla dzieci najmłodszych napisała wiele wierszowanych zbiorków zabaw, wyliczanek i gier dziecięcych. Szczególne miejsce w Jej twórczości zajmują utwory sceniczne. Do najcenniejszych należą: Cztery mile za piec, Miała babuleńka kozła rogatego, Teatrzyk supełków, O Kasi, co gąski zgubiła, baśń sceniczna
O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku.
  Maria Kownacka w szczególny sposób starała się zainteresować młodego czytelnika tematyką przyrodniczą. Książki: Głos przyrody, Razem ze słonkiem, Dzieci z Leszczynowej Górki, Za żywopłotem wprowadzają w tajemnice przyrody i zwracają uwagę na piękno natury.
  Za swoją twórczość otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, ale najbardziej ceniła Order Uśmiechu i Orle Pióro — nadane Jej przez dzieci.
Obecnie w mieszkaniu pisarki, na warszawskim Żoliborzu, znajduje się Izba Pamięci, w której są autentyczne meble, zbiory rękopisów, listów, książek
i innych pamiątek świadczących o życiu, zainteresowaniach i pracy twórczej literatki.

Hymn szkoły

To jest kochana nasza szkoła,
która otwiera na świat drzwi.
Każdego ranka dzwonek nas woła,
Nauka, praca wypełnia dni.

Refren:
Pracujmy szczerze dla dobra wszystkich,
byśmy z radością poszli w świat.
Niech przyjacielska więź nas połączy
i pozostawi trwały ślad.

Tu zdobywamy wciąż nową wiedzę,
która zatacza wielki krąg.
Niech każdy cząstkę z sobą zabierze,
kiedy po latach wyruszy stąd.

Refren:
Pracujmy szczerze …

Naszą patronką jest Kownacka.
Ona na imię Maria ma
i z nią rozsławiać szkołę chcemy,
i tak jak Ona kochać świat.

Refren:
Pracujmy szczerze ...
Strona www za darmo dla Ciebie!