ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
.

 

        "Trzeba dzieciom dać serce, 

                               piękno i uśmiech,

         aby uczyły się kochać ludzi 

                     i wszystko, co je otacza”...  

                                                                                                                 Maria Kownacka

Pracownicy naszej szkoły:

Dyrektor: Agnieszka Natorff-Gałka 
                                       
Araźna Elżbieta - nauczyciel języka polskiego.
Baranowska Katarzyna - nauczyciel w oddziale przedszkolnym.
Bednarczyk Karine - nauczyciel języka rosyjskiego.
Biaduń Iwona - opiekun świetlicy, nauczyciel zajęć komputerowych,                            wychowawca klasy V.           
Biały Paweł - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
Biedruna-Kudź Hanna - nauczyciel chemii i fizyki.
Braszczyński Paweł - nauczyciel religii.                      
Brewczyńska Monika - nauczyciel języka angielskiego,wychowawca klasy VIB.
Dziugieł Justyna - wychowawca klasy IIB.
Gielo Mariola - nauczyciel w oddziale przedszkolnym.
Grotkowska Małgorzata - nauczyciel w oddziale przedszkolnym.  
Jackiewicz-Szuba Jolanta - nauczyciel języka polskiego,
                               wychowawca klasy I gimnazjum.
Kobza Sebastian - nauczyciel wychowania fizycznego,wychowawca klasy VIA. Komorowska Małgorzata - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
                            wychowawca klasy II gimnazjum.
Kowalczyk Elżbieta - nauczyciel religii.
Kowynia-Rymanowska Justyna - nauczyciel muzyki.
Kozłowska Wioleta - nauczyciel w oddziale przedszkolnym.
Krzyśpiak Dorota - nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć                                    komputerowych, wychowawca klasy III gimnazjum.
Mastalerz Urszula - nauczyciel bibliotekarz.
Milewska Bogusława - nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych.
Natorff-Gałka Agnieszka - nauczyciel plastyki.       
Osińska Aneta - wychowawca klasy I.
Pałdyna Sylwia - nauczyciel matematyki.
Pamrowska Monika - psycholog szkolny.
Roguska Elżbieta -  wychowawca klasy"0".
Rońda Barbara - wychowawca klasy I.
Rożniecka Kinga - logopeda.
Skorys Sebastian - nauczyciel fizyki.
Szymczyk Sylwia - nauczyciel w oddziale przedszkolnym.
Szymoński Włodzimierz - nauczyciel zajęć technicznych.
Szyszka Grzegorz - nauczyciel wychowania fizycznego.
Wnuk Marzena - wychowawca klasy IIIA.
Woźniak Karolina - nauczyciel języka angielskiego i geografii,
                     wychowawca klasy IV.

Wójcicka Elżbieta - wychowawca klasy IIIB, nauczyciel WDŻ.
Wróblewska Hanna - nauczyciel matematyki.
Zdanowicz Agnieszka - wychowawca IIA, 
                         nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
Zychowicz Danuta - nauczyciel biologii i przyrody.
Strona www za darmo dla Ciebie!