ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
.

 

        "Trzeba dzieciom dać serce, 

                               piękno i uśmiech,

         aby uczyły się kochać ludzi 

                     i wszystko, co je otacza”...  

                                                                                                                 Maria Kownacka

WITAMY NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
Funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce sprawuje
Agnieszka Natorff-Gałka.
W Zespole Szkół zatrudnionych jest 37 nauczycieli w tym
logopeda, psycholog, bibliotekarz oraz stomatolog i
 9 pracowników obsługi.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. MARII KOWNACKIEJ


W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej uczy się 238 uczniów, w tym w oddziałach przedszkolnych 61 uczniów, w klasach I-III - 100 uczniów, w klasach IV-VI - 77 uczniów. 

W Szkole Podstawowej funkcjonuje:

- Uczniowski Klub Sportowy „OSY"
- Samorząd Uczniowski
- Szkolny Klub Wolontariatu „Podaruj siebie”
- SKO
- Świetlica
Stołówka

GIMNAZJUM

im. RODZINY SAŻYŃSKICH

W Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich uczy się 60 uczniów. 

W Gimnazjum funkcjonuje:

- Uczniowski Klub Sportowy 
- Samorząd Uczniowski
- SK PCK
- SK LOP
- Świetlica
- Stołówka


Placówka oferuje szereg zajęć dodatkowych, kół zainteresowań:
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia biblioteczne,
- zajęcia sportowe,
- gimnastyka korekcyjna,
- koło teatralne,
- koło artystyczne.

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły objęci są opieką:
 psychologa, stomatologa, logopedy, pielęgniarki.
U
czniowie klasy  IV w II semestrze będą brali udział w zajęciach basenowych.
Dzieci objęte są dożywianiem. 
Szkoła oferuje dowozy.

Baza szkoły:
- sale wyposażone w tablice interaktywne, projektory, - pracownia komputerowa wyposażona w 21 stanowisk,- sala do gimnastyki korekcyjnej, -sala zabaw,  - sala gimnastyczna, -siłownia, - gabinet logopedy, - kompleks boisk ORLIK: boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej,
- biblioteka wyposażona w czytelnię i wypożyczalnię, w której znajdują się 4 stanowiska komputerowe, księgozbiór biblioteki liczy ponad 5000 tysięcy woluminów, prenumerowanych jest 7 tytułów periodyków.
- place zabaw,

Szkoła realizuje szereg programów: 
„Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Przyjaciele Puchatka”, „Trzymaj formę”, czytające szkoły kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akwarium z klasą”, Dzień Bezpiecznego Internetu, „PoczytajMY”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Śniadanie daje moc”, „Porcja pozytywnej energii”, „Klub scrabble”, „Klub gier Granna”, „Klub Szkół Unicef”.

Ponadto nasza placówka realizuje projekty:
- w Szkole Podstawowej: projekt TOC, „Piktografia- gramy w piktogramy”
- w Gimnazjum: projekty edukacyjne

Szkoła współpracuje z
Gminnym Klubem Sportowym „Diagram” uczniowie biorą udział w cyklu rozgrywek warcabowych Grand Prix Mazowsza w Warcabach.
Szkolne Koło LOP współpracuje z Studenckim Wolontariatem Projektor Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach, Centrum Zoologiczno-Wędkarskim, Nadleśnictwem Mińsk,
Domem Pomocy Społecznej „Jedlina”.


Szkoła 
realizuje szereg imprez o charakterze lokalnym oraz ogólnopolskim – spotkania autorskie, Pikniki Rodzinne, bale choinkowe, apele, przedstawienia, jak również akcje charytatywne – zbiórka zakrętek, baterii, makulatury, telefonów komórkowych.
W szkole odbywa się wiele imprez, konkursów, happeningów, akcje flash mob. 


Zespół Szkół w Starej Niedziałce
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax 25 748 40 19


Strona www za darmo dla Ciebie!